Immigranten, expats & studenten

Bent u verwezen door de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor onderzoek op tuberculose? Niet voor iedereen is een tuberculoseonderzoek nodig, met onderstaande informatie kunt u bepalen of een tuberculoseonderzoek voor u nodig is.

Dit kunt u nakijken op de lijst 'Vrijstelling tbc-plicht' van de IND.

Vul dan het afspraakformulier voor immigranten, expats en studenten in. U krijgt vervolgens een afspraak per e-mail toegestuurd. Per persoon dient u een apart formulier in te vullen.

Neem uw paspoort of ID kaart en het ingevulde verwijzingsformulier tbc-onderzoek(NL) / referral form TB test (ENG) mee naar de GGD. Na het onderzoek op tuberculose vult de GGD het formulier verder in en stuurt het naar de IND.

Het advies is om u gedurende twee jaar iedere zes maanden te laten onderzoeken op tuberculose. Voor dit vervolgonderzoek krijgt u een oproep van de GGD.

Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen over het algemeen een IGRA-test (oftewel de Interferon Gamma Release Assay). Dit is een bloedtest waarmee een besmetting met tuberculose kan worden vastgesteld. Na 2 tot 3 weken krijgt u de uitslag van het onderzoek per brief of via e-mail. Bij een afwijkende test maken wij een afspraak voor u.

Naar de afspraak dient u het volgende mee te nemen: