Privacy

TBC Zuid-Holland

De GGD instellingen van TBC Zuid Holland verwerken persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hiervoor regels. Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de GGD in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer.

GGD Haaglanden

GGD Haaglanden werkt volgens de privacyverklaring van de gemeente Den Haag.

GGD Rotterdam Rijnmond

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft een informatiepagina over privacy.
Op deze pagina leest u over hoe de GGD Rotterdam Rijnmond met uw persoonsgegevens omgaat, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen of klachten.