Privacy

De GGD instellingen van TBC Zuid Holland verwerkt persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels. Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de GGD in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van de gemeente Rotterdam (voor GGD Rotterdam-Rijnmond) en gemeente Den Haag (voor GGD Haaglanden) van toepassing.

De privacyverklaring van de gemeente Den Haag is van kracht voor GGD Haaglanden.

De privacyverklaring van de gemeente Rotterdam is van kracht voor GGD Rotterdam-Rijnmond.
Hieronder kunt u het privacybeleid en privacyverklaring als pdf-bestand downloaden.

Privacybeleid gemeente Rotterdam (PDF 206.2K)

Privacyverklaring gemeente Rotterdam (PDF 64.7K)