Professionals

Deze pagina is specifiek voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals zoals huisartsen, specialisten en de eerstelijns hulpverleners kunnen gebruik maken van het e-mailadres, of voor intercollegiaal overleg bellen via:

GGD Rotterdam-Rijnmond:
T: 06-12915147
M: ggdrotterdamrijnmondtuberculosebestrijding@zorgmail.nl of 500122156@zorgmail.nl

GGD Haaglanden:
T: 06-50083581
M: tbcggdhaaglanden@zorgmail.nl

LET OP: Vragen van cliënten worden via dit telefoonnummer niet beantwoord.

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een melding plichtige ziekte uit groep B1. In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gevallen van tuberculose binnen één werkdag door de arts die de diagnose heeft gesteld en/of door het hoofd van het laboratorium moeten worden gemeld aan de afdeling tbc-bestrijding van de GGD in hun regio. De arts die de diagnose stelt (of een proefbehandeling begint), meldt dit bij de arts of verpleegkundige van de GGD afdeling tbc-bestrijding. Daarna wordt de patiënt elektronisch gemeld in een landelijk register.

De melding gebeurt elektronisch in het Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem van het RIVM. Vanuit het RIVM worden gegevens op een veilige en overzichtelijke manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb).