Vragen en antwoorden

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op de website gevonden? Misschien staat uw vraag bij de veel gestelde vragen hieronder. Komt u er toch niet uit? Neemt u dan contact met uw eigen GGD.

Heeft u een TBC vrij verklaring nodig voor u werkgever, gaat u reizen naar de VS of om andere redenen dan verzoeken we u per e-mail contact op te nemen met uw GGD.

Heeft u klachten en denkt u aan tuberculose? Vraag dan uw huisarts om een verwijzing. Vervolgens kunt u een afspraak maken bij de afdeling Tuberculosebestrijding van uw GGD. 

Heeft u geen huisarts en heeft u wel klachten die op tuberculose kunnen wijzen? Ook dán kunt u een afspraak maken.

 

Soms is het nodig om in overleg met u, gegevens van u bij een andere zorgverlener op te vragen. Zoals een röntgenfoto of medische gegevens. Er kan dan om een handtekening worden gevraagd op een toestemmingsformulier voor het opvragen van gegevens.

Soms is een onderzoek, een verklaring of de behandeling van Tuberculose gratis. Maar niet altijd. U kunt hier meer informatie vinden over vergoedingen en eigen risico.

De GGD maakt kosten voor onderzoek en behandeling. GGD declareert de kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van tuberculose(infectie) bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven aan. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar, of raadpleeg uw polis.

Voor kinderen onder de 18 jaar worden alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

De tarieven voor de verschillende onderzoeken zijn:

Verrichting

Prijs

Mantoux (Tuberculinehuidtest)

€ 47,00

Thoraxfoto

€ 58,00

BCG-vaccinatie

€ 90,00

Consult € 34,00

IGRA

€ 74,00

T-spot

€ 102,00

Bij GGD Haaglanden & GGD Rotterdam kunt u alleen betalen met PIN
Bij GGD Hollands Midden kunt u ook contant betalen, echter wordt de voorkeur gegeven aan betalen met PIN

Voor de behandeling van Tuberculose (TBC) is het belangrijk dat medewerkers van de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD informatie over de cliënt hebben. Het gaat om persoonsgegevens, waaronder het Burgerservicenummer (BSN) en medische gegevens over het onderzoek dat de cliënt ondergaat.

Deze gegevens worden vastgelegd in een landelijk elektronisch cliëntendossier van de Tuberculosebestrijding van de GGD’en in Nederland. Deze gegevens zijn hierdoor toegankelijk voor alle zorgprofessionals die bij de behandeling betrokken zijn. Ten aanzien van de informatie in het cliëntendossier nemen de medewerkers van de Tuberculosebestrijding de wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van de privacy in acht.

Meer informatie treft u in onze disclaimer 

Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tbc-bestrijding van de GGD en KNCV Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland.

De cliënt heeft het recht te verzoeken tot:

  1. Inzage van gegevens
  2. Correctie of aanvulling van gegevens
  3. Bezwaar uitwisseling met derden die niet direct betrokken zijn bij de behandeling
  4. Overdracht van gegevens aan een andere zorgverlener
  5. Voortijdige beëindiging van de behandelovereenkomst
  6. Verwijdering van gegevens
  7. Bezwaar tegen verdere verwerking.

U kunt hiervoor een formulier invullen dat beschikbaar is bij de balie van de tbc-poli van uw GGD.

Zorgprofessionals zoals huisartsen, specialisten en de eerstelijns hulpverleners kunnen gebruik maken van het e-mailadres, of voor intercollegiaal overleg bellen met:

GGD Rotterdam-Rijnmond: 06-12915147
GGD Haaglanden: 06-50083581

LET OP: Vragen van cliënten worden via dit telefoonnummer niet beantwoord.

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een melding plichtige ziekte uit groep B1. In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gevallen van tuberculose binnen één werkdag door de arts die de diagnose heeft gesteld en/of door het hoofd van het laboratorium moeten worden gemeld aan de afdeling tbc-bestrijding van de GGD in hun regio. De arts die de diagnose stelt (of een proefbehandeling begint), meldt dit bij de arts of verpleegkundige van de GGD afdeling tbc-bestrijding. Daarna wordt de patiënt ingevoerd in het landelijk elektronisch dossier.

De melding gebeurt elektronisch in het Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem van het RIVM. Vanuit het RIVM worden gegevens op een veilige en overzichtelijke manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb).