Zeevarenden

Sinds 1 oktober 2015 wordt de röntgenfoto van de borstkas (thoraxfoto) voor de keuring niet meer standaard uitgevoerd. De keuringsarts bepaalt of u als zeevarende in aanmerking komt voor een thoraxfoto.

Mocht dat het geval zijn, dan kunt u een afspraak maken met de GGD via het afspraakformulier